Ученички парламент школе је организовано тело сачињено од ученика-представника завршних разреда основне и средње школе. Надлежности ученичког парламента уређене су чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије. У ОШ Иван Горан Ковачић ученички парламент основан је 2006. године и један је од првих таквих ученичких организација у звездарској општини.

Ученички парламент чине по два члана – представника сваког одељења завршних разреда (VII и VIII разреда) основне школе изабрана од стране одељењске заједнице. Парламент има председника/председницу кога на почетку сваке школске године бирају чланови парламента школе. Идеја је да се омогући демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. У рад су укључени и наставници – координатори који својим саветима помажу у раду парламента али не учествују у гласању нити непосредно учествују у доношењу одлука парламента о битним питањима и активностима.

Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика и наставника, стручних сарадника, обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање, даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору школе о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација, организује и подржава хуманитарне и радне акције у школи и ван ње.

Свакoг месеца одржавају се састанци на којима се одлучује о раду и активностима. Врши се и вредновање свега што је урађено у протеклом периоду.

Ученички парламент наше школе ради по програму који је део Годишњег плана рада школе.

Рад ученичког парламента допринео је:

  • унапређењу комуникације и атмосфере унутар школе,
  • доношењу потребних процедура, механизама, правила по којима се одвија живот и рад у школи,
  • активније учешће ученика у доношењу важних одлука за рад школе.

Током ове школске године планира се наставак започетих активности са обогаћивањем њихових садржаја, на пример прикупљање лименки и пластичних чепова, побољшање услова и комуникације у школи, рад на изградњи мреже ученичких парламената основних школа у окружењу.

Координатори:

  • Миомир Драгаш – директор школе
  • Јована Ћираковић-координатор 
  • Драфгана Бајчета- наставница руског језика

Списак чланова у школској 2021/2022. години:
Одељење Име и презиме ученика Разредни старешина
VII-1 Анастасија Јаковљевић, Кристина Симић Симонида Радоњић
VII-2 Нина Радојковић, Максим Киса Синиша Борковић
VII-3 Мила Крабахчијев, Јован Поповић Оливера Цветковић
VII-4 Петра Зељкович, Гала Татић Невенка Стефановић
VIII-1 Павле Ђурић, Невена Вуковић Вера Вућићевић
VIII-2 Никола Гагић, Лана Матић Наташа Табаковић
VIII-3 Маша Перовић, Матија Булић Јелена Поповић
VIII-4 Сташа Петровић, Елена Симовић Снежана Костић Hawari