Школска докуменатција

На овој страници можете прегледати и преузети сва школска документа у pdf формату.

images Статут школе

images Календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину

images Кодекс понашања

images Правилник о оцењивању

images Пословник о раду Савета родитеља

images Пословник о раду Школског одбора

images Правила понашања

images Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученикa

images Правилник о безбедности ученика

images Правилник о боравку

images Правилник јавне набавке

images Правилник о систематизацији радних места

images Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 

images Правилник о унутрашњој организацији рада школе

images Лице за заштиту података

images Школски програм 2014/2018.

images Школски програм 2021/2025.

images Извештај о реализацији рада школе за школску 2020/2021. годину

images Извештај о реализацији рада школе за школску 2019/2020. годину

images Извештај о реализацији рада школе за школску 2018/2019. годину

images Извештај о реализацији рада школе за школску 2017/2018. годину

images Извештај о реализацији рада школе за школску 2016/2017. годину

images Извештај о реализацији рада школе за школску 2015/2016. годину

images Извештај о реализацији рада школе за школску 2014/2015. годину

images Извештај о раду директора за школску 2019/2020. годину

images Извештај о раду директора за школску 2018/2019. годину

images Извештај о раду директора за школску 2017/2018. годину

images Извештај о раду директора за школску 2016/2017. годину

images Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. године

images Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. године

images Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. године

images Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. године

images Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. године

images Годишњи план рада школе за школску 2015/2016. годину

images Годишњи план рада школе за школску 2014/2015. годину

images Годишњи план рада школе за школску 2013/2014. годину

images Вредновање и самовредновање школе август 2017. године

images Програм стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-образовног рада