Овде можете претраживати огласе и остале садржаје у поступцима јавних набавки који се покрећу у складу са новим Законом

images Правилник о јавним набавкама

 

images План јавних набавки и план набавки за 2020. годину

imagesОдлука о додели уговора ЈНМВ 33/19.

images Додатно појашњење кд број -1

images Измена позива за подношење понуда ЈНМВ 33-19

images Позив за подношење понуда ЈНМВ 33-19

imagesОдлука о додели уговора ЈНМВ 29/19.

images Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 20/19- Школски намештај

images Одлука о обустави поступка о обустави јавне набавке

images Полиса  за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)

images Одлука о додели уговора ЈНМВ 23/19.

images Одлука о додели уговора ЈНМВ 22/19.

images Одлука о додели уговора ЈНМВ 21/19.

images Одлука о додели уговора ЈНМВ 20/19.

 images Одлука о додели уговора ЈНМВ 19/19.

images Измена број 3 Плана Јавних набавки и Плана набавки за 2019. год.

images Одлука о додели уговора ПП 15/19

images План јавних набавки и план набавки за 2019. годину измена бр. 1
images План јавних набавки и план набавки за 2019. годину

images Одлука о додели уговора ПП 01/19

images Одлука о додели уговора ЈНМВ 35-18

images Одлука о додели уговора ЈНМВ 33-18

images План јаних набавки и план набавки за 2018. годину измена бр. 6

images Позив за подношење понуда ЈНМВ 35-18

images Изјава о одсуству сукоба интереса ЈНМВ 35-18

images Конкурсна документација ЈНМВ 35-18

imagesОдлука о додели уговора- оброци- ужина и ручак за децу у боравку

images Одлука о додели уговора

images План јаних набавки и план набавки за 2018. годину измена бр. 5

images Обавештење о екскурзијама

images Обавештење о закљученом уговору

images План јаних набавки и план набавки за 2018. годину измена бр. 4

images План јаних набавки и план набавки за 2018. годину измена бр. 3

images Позив за подношење понуда 04.05.2018.

images Изјава о одсуству сукоба интереса 04.05.2018.

images Конкурсна документација 04.05.2018.

images План јаних набавки и план набавки за 2018. годину измена бр. 2

images План јаних набавки и план набавки за 2018. годину

images Обавештење о закљученом уговору

images Одлука о закљученом уговору

images Конкурсна документација 18.12.2017.

images Позив за подношење понуда 18.12.2017.

images Измена број 7, Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017. годину

images Измена број 6, Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017. годину

images Обавештење о закљеченом уговору

images Обавештење о закљученом уговору

images Позив за подношење понуда 18.10.2017.

images Конкурска документација 18.10.2017.

images Изјава 18.10.2017.

images Позив за подношење понуда 09.10.2017.

images Конкурсна документација 09.10.2017.

images Измена број 5 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017. годину

images Измена број 4 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017. годину

images Одлука о додели уговора – 19.05.2017.

images Одлука о додели уговора – 27.04.2017.

images Полиса осигурања за школску 2016/2017. годину

images План јавних набавки за 2017. годину

images  Oдлука о издавању полиса осигурања ученика и запослених за школску 2016/2017. годину

images  Oдлука о додели уговора за обезбеђење за школску 2016/2017. годину

images Oдлука о додели уговора – прво полугодиште школске 2016/2017. године

images Oдлука о додели уговора – 28.09.2016.

images Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 10.06.2016.

images Додатно oбавештење – 25.05.2016.

images Обавештење о продужењу рока – 23.05.2016.

images Измена конкурсне документације – 23.05.2016.

images Додатно обавештење – 23.05.2016.

images Обавештење о продужењу рока – 18.05.2016.

images Додатно објашњење – 13.05.2016.

images Позив за достављање понуда за кухињу – 26.04.2016.

images Конкурсна документација за кухињу – 26.04.2016.

images Позив за достављање понуда за намештај

images Конкурсна документација за намештај

images Одлука о додели уговора

images Одлука о обустави јавне набавке

images Конкурсна документација

images Позив за подношење понуда

images Додатно појашњење

images Одлука о обустави јавне набавке добара

images Одлука о обустави јавне набавке добара

images Јавна набавка – Физичко-техничко обезбеђење

images Конкурсна документација – Физичко-техничко обезбеђење

images Обавештење о обустави поступка јавне набавке

images Одговори – ЈН Оброци – ужина и ручак за децу у продуженом боравку

images Одлука о додели уговора – Оброци

images Обавештење о закљученом уговору – ФТО