Летописи су били један од жанрова старе српске књижевности у којима се даје кратак опис значајних догађаја у једној години. Савремени летописи обогаћени су фотографијама.

У Летописима које овде можете преузети у ПДФ формату дат је кратак опис најважнијих догађаја у нашој школи за наведену школску годину.