Разреднa настава

Име и презиме

Стручна спрема

Марија Вујновић

Професор разредне наставе 

Биљана Табаш

Професор разредне наставе

Олгица Вукадиновић

Професор разредне наставе

Катарина Миловановић

Професор разредне наставе 

Јелена Нешић

Професор разредне наставе

Бојана Манчић

Професор разредне наставе 

Ивана Томићевић

Професор разредне наставе

Зорица Сандић

Професор разредне наставе

Јелена Танасијевић

Професор разредне наставе

Драгана Аничић

Професор разредне наставе

Свјетлана Ненадић

Наставник разредне наставе

Душица Мрдак

Професор разредне наставе

Биљана Антонијевић

Наставник разредне наставе

Мира Симић

Професор разредне наставе

Виолета Новаковић

Професор разредне наставе

Сузана Тубић

Наставник разредне наставе

Слађана Савовић

Професор разредне наставе

Марија Митровић

Професор разредне наставе

Соња Цветковски

Професор разредне наставе

Маријана Поповић

Професор разредне наставе

Ана Ивановић

Професор разредне наставе

Слађана Павићевић

Професор разредне наставе

Невена Петровић

Професор разредне наставе

Весна Нинковић

Наставник разредне наставе

Дражен Новаковић

Професор разредне наставе


Предметна настава

Име и презиме

Стручна спрема

Наташа Станојковић

Професор српског jезика

Мирјана Марковић

Професор српског jезика

Снежана Костић

Професор српског jезика

Драгана Цукић

Професор српског jезика

Oливера Цветковић

Професор енглеског jезика

Оливера Томић

Професор енглеског jезика

Зорица Јовановић

Професор енглеског jезика

Драгана Бајчета

Професор руског jезика и
грађанског васпитања

Милена Кићовић

Професор немачког језика 

Ирена Деспотовић

Професор математике

Нина Радованац

Професор математике

Ружица Рајковић

Професор математике

Анђелка Мустур

Професор
математике и информатике 

Јоца Стојков

Професор историје

Наташа Вучелић

Професор историје

Јелена Поповић Професор географије
Светлана Дељанин Професор географије
Александра Радић Јанковић

Професор биологије

Снежана Илијев

Професор биологије

Биљана Тадић

Професор хемије

Наташа Табаковић Професор физике

Небојша Дабић

Професор ТИО

Невенка Стефановић

Професор ТИО

Наташа Ников

Професор ТИО и информатике

Светлана Коркановић

Професор музичке културе

Симонида Радоњић

Професор ликовне културе

Дијана Крстић

Професор ликовне културе

Синиша Борковић

Професор физичког васпитања

Сања Милојевић

Професор физичког васпитања

Марија Живановић

Професор физичког васпитања
Зоран Чучковић Вероучитељ