Одељење Име и презиме oдељенског старешине Напомена
5-1 Симонода Радоњић професор ликовне културе
5-2 Синиша Борковић професор физичког васпитања
5-3 Оливера Цветковић  професор енглеског јез.
5-4 Невенка Стефановић професор ТИО
6-1 Наташа Ников професор ТИО
6-2 Наташа Табаковић професор физике
6-3 Јелена Поповић професор географије
6-4 Снежана Костић Хавари професор српског језика
7-1 Наташа Станојковић професор српског језика
7-2 Ружица Рајковић професор математике
7-3 Нина Вукашиновић професор математике
7-4 Небојша Дабић професор ТИО
8-1 Мирјана Марковић професор српског језика
8-2 Ирена Пердух професор математике
8-3 Оливера Томић професор енглеског јез.
8-4 Јоца Стојков професор историје