Одељење Име и презиме oдељенског старешине Напомена
5-1 Наташа Ников Професор ТИО
5-2 Наташа Табаковић Професор физике
5-3 Снежана Костић Хавари Професор српског језика
5-4 Јелена Поповић Професор географије
6-1 Наташа Станојковић Професор српског језика
6-2 Ружица Рајковић Професор математике
6-3 Нина Вукашиновић Професор математике
6-4 Небојша Дабић Професор ТИО
7-1 Мирјана Марковић Професор српског језика
7-2 Ирена Пердух Професор математике
7-3 Оливера Томић Професор енглеског јез.
7-4 Јоца Стојков Професор историје
8-1 Драгана Булајић Професор немачког језика
8-2 Синиша Борковић Професор физичког васпитања
8-3 Оливера Цветковић Професор енглеског јез.
8-4 Невенка Стефановић Професор ТИО