Одељење Име и презиме учитељице
1-1 Виолета Новаковић
1-2 Сузана Тубић
1-3 Маријана Поповић
1-4 Слађана Павићевић
2-1 Марија Мирковић
2-2 Биљана Табаш
2-3 Олгица Вукадиновић
2-4 Катарина Миловановић
2-5 Јелена Нешић
3-1 Ивана Томићевић
3-2 Зорица Сандић 
3-3 Јелена Танасијевић
3-4 Драгана Аничић
4-1 Свјетлана Ненадић
4-2 Душица Мрдак
4-3 Биљана Антонијевић
4-4 Мира Симић