Одељење Име и презиме учитељице
1-1 Свјетлана Ненадић
1-2 Душица Мрдак 
1-3 Биљана Антонијевић
1-4 Мира Симић 
1-5 Бојана Манчић
2-1 Виолета Новаковић
2-2 Сузана Тубић
2-3 Слађана Павићевић
2-4 Маријана Поповић
3-1 Марија Мирковић
3-2  Биљана Табаш
3-3  Олгица Вукадиновић
3-4 Катарина Миловановић
3-5 Јелена Нешић
4-1 Ивана Томићевић
4-2 Зорица Сандић 
4-3 Марија Митровић
4-4 Драгана Аничић