Бројно стање ученика

 

У школској 2019/20. години школу похађа 859 ученика распоређених у 324одељења.

Последње четири године постоји тенденција пораста уписаних ученика у први разред.

За текућу школску годину уписано је 5 одељења у први разред (128 ученик). 

Разред

Број Ученика

Број Одељења

I

128

5

II

116

4

III

118

4

IV

100

4

I-IV

462

17

V

121

4

VI

100

4

VII

93

4

VIII

83

3

V-VIII

397

15

I-VIII

859

32

Организација радног дана у школи

Ученици долазе у школу на наставу најраније у 07,30, а најкасније у 07,45 часова.
Дежурни наставници долазе 20 минута пре звона, а остали наставници долазе пре почетка првог часа.

 

Распоред звоњења

Час

Преподневна смена

Поподневна смена

Звоно за улазак ђака

07:50

13:50

Први наставни час

08:00 08:45

14:00 14:45

Други наставни час

08:50 09:35

14:50 15:35

Трећи наставни час

09:50  10:35

15:50  16:35

Четврти наставни час

10:40  11:25

16:40  17:25

Пети наставни час

11:35  12:20

17:35  18:20

Шести наставни час

12:25  13:10

18:25  19:10

Седми наставни час

13:15 – 14:00

19:15 – 20:00

Смене у школи
У овој школској години, сви ученици ОШ Иван Горан Ковачић радиће у две смене:
  • прву смену чине ученици првог,  трећег, петог и седмог разреда;
  • другу смену чине ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда.

Распоред смена мења се сваке недеље.

 

 

Школски капацитети

Образовно-васпитни рад одвија се у згради површине 4.193,5m2. Школа располаже двориштем (1.132m2), унутар кога је спортски терен (691m2), кабинетима за наставу старијих разреда и учионицама за млађе разреде.
На другом спрату смештена је библиотека са читаоницом, која располаже фондом од 17.599 књига.

 

Преглед школског простора и наставних средстава

Намена

простора

Бр. просторија

Наставна средства

Кол.

Учионица

24

Компјутер

85

Учионице за разредну наставу

2

Штампач

10

Учионице за продужени боравак

3

Скенер

4

Кабинет за српски језик

2

Графоскоп

8

Кабинет за математику

2

Дијапројектор

7

Кабинет за стране језике

2

Епископ

1

Кабинет за историју

1

Пројектор кп-8

4

Кабинет за географију

1

CD касетофон

12

Кабинет за хемију

1

Музичка линија

8

Кабинет за физику

1

Телевизор

10

Кабинет за биологију

1

Видео рекордер

2

Кабинет за ТО

1

Озвучење, CD-плејер, DVD-плејер

2

Музички кабинет

1

Фотокопир апарат

1

Кабинет за ликовно

1

Хармоника

1

Информатички кабинет

1

Видео-бим

4

Дигитална учионица

1

Пианино

2

Библиотека са читаоницом

1

Електронска табла

5

Фискултурна сала са пратећим просторијама

1

Ђачка кухиња са трпезаријом

1

Свечана сала

1

Наставничка канцеларија

1