Стручни актив за развој школског програма чине:

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Кристина Булатовић, педагог
 3. Наташа Ковжан Кун, педагог
 4. Наташа Јовановић, психолог
 5. Координатори стручних већа:

Наташа Станојковић (професор српског језика), Зорица Јовановић (професор енглеског језика), Ружица Рајковић (професор математике), Наташа Табаковић (професор физике), Јоца Стојков (професор историје), Синиша Борковић (професор физичког васпитања), Свјетлана Ненадић (наставник разредне наставе)

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи психолог Наташа Јовановић.

1.Миомир Драгаш, директор
2.Кристина Булатовић, педагог 
3. Наташа Ковжан-Кун, педагог
4.Наташа Јовановић, психолог
5.Јоца Стојков, професор историје
6.Свјетлана Ненадић, наставник разредне наставе
7.Зорица Јовановић, професор енглеског језика
8.Наташа Станојковић, професор српског језика
9.Маријана Поповић, професор разредне наставе
10.Наташа Табаковић, професор физике
11.Синиша Борковић, професор физичког васпитања
12.Ружица Рајковић, професор математике

Чланови тима за школско развојно планирање:

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Јелена Поповић, професор географије
 3. Наташа Јовановић, психолог
 4. Кристина Булатовић, педагог
 5. Наташа Ковжан Кун, педагог
 6. Светлана Коркановић, професор музичке култутре
 7. Душица Мрдак, професор разредне наставе
 8. Верица Ђурђевић, наставник ликовне културе
 9. Ивана Томићевић, професор разредне наставе
 10. Нина Вукашиновић, професор математике
 11. Марија Митровић, професор разредне наставе
 12. Марина Урошевић, професор математике
 13. Милица Јевтовић, професор немачког језика
 14. Ана Недељићћ, професор разредне наставе
 15. Родитељ: Марија Булић 8/3

Тим за заштиту ученика од насиља броји 19 чланова, али по потреби ће укључивати и остале запослене. Координатор овог тима за школску 2017/2018. годину је Наташа Јовановић. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

1. Миомир Драгаш, директор
2. Наташа Јовановић, психолог
3. Кристина Булатовић и Наташа Ковжан Кун, педагози
4. Милица Видегар, професор математике
5. Радмила Павловић, библиотекарка
6. Зоран Чучковић, вероучитељ
7. Ружица Рајковић, професор математике
8. Мира Симић, професор разредне наставе
9. Слађана Савовић, професор разредне наставе
10. Виолета Новаковић, професор разредне наставе
11. Маријана Поповић, професор разредне наставе
12. Марија Мирковић, професор разредне наставе
13. Марија Митровић, професор разредне наставе
14. Ана Недељић, професор разредне наставе
15. Нина Вукашиновић, професор математике
16. Синиша Борковић, професор физичког фаспитања
17. Радник обезбеђења: Момчило Баљевић
18. Школски полицајац
19. Родитељ: Марија Вученовић 7/2

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2017/2018. годину је педагог.

Чланови Тима за самовредновање су:

 1. Кристина Булатовић, педагог
 2. Наташа Ковжан Кун, педагог
 3. Наташа Јовановић, психолог
 4. Оливера Цветковић, професор енглеског језика
 5. Биљана Табаш, професор разредне наставе
 6. Драгана Аничић, професор разредне наставе
 7. Мирјана Ћорилић, професор енглеског језика
 8. Јелена Танасијевић, професор разредне наставе
 9. Невена Петровић, професор разредне наставе
 10. Родитељ: Иван Стојановић 4/1

Руководилац Тима за инклузивно образовање је Наташа Јовановић, психолог.

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Наташа Јовановић, психолог
 3. Наташа Станојковић, професор српског језика
 4. Кристина Булатовић, педагог
 5. Наташа Ковжан Кун, педагог
 6. Мирјана Марковић, професор српског језика
 7. Милена Маринковић, логопед
 8. Снежана Костић – Хавари, професор српског језика
 9. Олгица Вукадиновић, професор разредне наставе
 10.  Зорица Јовановић, професор енглеског језика
 11. Биљана Антонијевић, наставник разредне наставе
 12. Зорица Сандић, професор разредне наставе
 13. Милица Јевтовић, професор немачког језика
 14. Јоца Стојков, професор историје
 15. Лела Недељковић, професор биологије
 16. Родитељ: Зара Комненић 6/4

Руководилац Тима за културну и јавну делатност за ученике од 5 до 8 разред је Оливера Томић, професор енглеског језика, а за ученике од 1 до 4 разреда Свјетлана Ненадић, наставник разредне наставе.

Чланови Тима за културну и јавну делатност су:

 1. Оливера Томић, професор енглескогјезика
 2. Свјетлана Ненадић, наставник разредне наставе
 3. Наташа Јовановић, психолог
 4. Кристина Булатовић, педагог
 5. Наташа Кобжан Кун, педагог
 6. Снежана Костић Хавари, професор српског језика
 7. Наташа Станојковић, професор српског језика
 8. Верица Ђурђевић, наставник ликовне културе
 9. Радмила Павловић, библиотекарка
 10. Драгана Бајчета, професор руског језика
 11. Зоран Чучковић, вероучитељ
 12. Јелена Танасијевић, професор разредне наставе
 13. Сузана Тубић, наставник разредне наставе
 14. Невенка Стефановић, професор ТИО
 15. Катарина Миловановић, професор разредне наставе
 16. Светлана Коркановић, професор музичке културе
 17. Дијана Крстић, професор ликовне културе
 18. Родитељ: Јелена Ковачевић 2/3

Руководилац Вршњачког тима је Кристина Булатовић, педагог.

 1. Зоран Чучковић, вероучитељ
 2. Наташа Јовановић, психолог
 3. Кристина Булатовић, педагог
 4. Наташа Ковжан Кун, педагог
 5. Драгана Бајчета, професор руског језика
 6. Драгана Ристевски, професор разредне наставе

Руководилац Ученичког парламента је Миомир Драгаш, директор.

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Наташа Јовановић, психолог
 3. Синиша Борковић, професор физичког васпитања
 4. Родитељ: Снежана Митровић 2/4

Руководилац Тима за професионалну орјентацију је Кристина Булатовић, педагог.

 1. Наташа Јовановић, психолог
 2. Кристина Булатовић, педагог
 3. Наташа Ковжан Кун, педагог
 4. Наташа Станојковић, професор српског језика
 5. Небојша Дабић, професор ТИО
 6. Родитељ: Ана Јовићевић – Поповић 5/3

У проширени тим ће ући сви они који буду учествовали у реализацији програма о професионалној оријентацији, све одељењске старешине осмог разреда и директор школе.

Руководилац Тима за интернет презентацију је Миомир Драгаш, директор школе.

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Наташа Јовановић, психолог
 3. Марица Симић, педагог
 4. Небојша Дабић, професор ТИО
 5. Невенка Стефановић, професор ТИО
 6. Светлана Коркановић, професор музичке културе
 7. Зоран Чучковић, вероучитељ
 8. Родитељ: Иван Стојановић 4/1

Руководилац Комисије за заштиту животне средине је Ана Недељић, професор разредне наставе.

 1. Снежана Илијев, професор биологије
 2. Александра Јанковић, професор  биологије
 3. Биљана Тадић, професор хемије
 4. Ана Недељић, професор разредне наставе
 5. Наташа Табаковић, професор физике
 6. Лела Недељковић, професор биологије
 7. Јелена Нешић, професор разредне наставе
 8. Родитељ: Јелена Ковачевић 2/3

Руководилац Комисије Пријатеља деце је Зорица Сандић.

 1. Зорица Сандић, професор разредне наставе
 2. Светлана Коркановић, професор музичке културе
 3. Верица Ђурђевић, наставник ликовне културе
 4. Ивана Томићевић, професор разредне наставе
 5. Кристина Булатовић, педагог
 6. Наташа Ковжан Кун, педагог

Руководилац Комисије за друштвено корисни рад је Весна Нинковић, наставник разредне наставе.

 1. Јелена Поповић, професор географије
 2. Весна Нинковић, професор разредне наставе
 3. Верица Ђурђевић, наставник ликовне културе
 4. Марија Мирковић, професор разредне наставе
 5. Биљана Табаш, професор разредне наставе
 6. Драгана Бајчета, професор руског језика

Руководилац Комисије за Црвени крст је Маријана Поповић, професор разредне наставе.

1. Маријана Поповић, професор разредне наставе

2. Зорица Јовановић, професор енглеског језика

3. Синиша Борковић, професор физичког васпитања

 1. Катарина Миловановић, професор разредне наставе
 2. Синиша Борковић, професор физичке културе
 3. Зоран Лазаревић, професор физичке културе
 4. Родитељ: Јелена Миловановић 8/2   

Тим за стручно усавршавање чине сви чланови Педагошког колегијума

У проширене тимове  ће ући сви они који буду учествовали у реализацији програма и рада тимова (предметни наставници, одељењске старешине и други по потреби).