Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2019/2020. годину обавити у априлу месецу 2019. године.

Обавештење о новој процедури уписа у први разред основне школе можете погледати/преузети ОВДЕ

Пријаву деце за упис у први разред наше школе можете извршити попуњавањем електронског формулара. Све информације које доставите биће употребљене једино у сврху пријема детета у нашу школу.

Име детета (обавезно)

Презиме детета (обавезно)

Датум рођења детета (обавезно)

Име родитеља/законског заступника (обавезно)

Адреса (обавезно)

Контакт телефон (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Додатна порука

Упис ће се обављати у канцеларијама психолога и педагога школе током априла месеца. Потребно је донети извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту детета, а осталу неопходну документацију ћете доставити приликом разговора за упис детета у школу.

Према чл. 98. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС“ бр. 72/09; 52/11 и 55/13) у први разред се уписују деца рођена од 1.03.2012. године и деца рођена до 29.02.2013. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2013. године. Провера спремности за полазак у школу деце вршиће се у договору са педагошко психолошком службом. Термини разговора ће бити накнадно договорени.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе). Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне три одељења.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;
  2. Лекарско уверење-потврда о здравственој способности детета за упис у школу;
  3. Потврда о пријави пребивалишта (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);
  4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

Презентацију о нашој школи и о продуженом боравку можете погледати ОВДЕ.

ПП служба