Поштовани,

На основу данас примљеног дописа Министарства просвете, науке и технолишког развоја, дата су упутства за упис ученика у први разред основне школе.

Молимо вас да се детаљно упознате и поступате у складу са дописом у прилогу.

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Управа школе