Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Ваннаставне активности

У нашој школи велики значај се придаје ваннаставним активности и раду секција. Тежиште рада у орагнизацији јесте на оним садржајима који подстичу и развијају интересовање, радозналост, самосталност и стваралачки однос ван оквира редовне наставе. Кроз секције ученици исказују своју креативност, интересовања и способности.

Секције:

 • Новинарска секција
 • Драмска секција
 • Енглески језик секција
 • Руски језик секција
 • Историјска секција
 • Географска секција
 • Математичка секција
 • Фото-шоп и програмирање
 • Кино и видео стваралаштво и архитектура
 • Израда анимација и интернет презнтација
 • Информатичка секција
 • Еколошка секција
 • Музичка секција
 • Ликовна секција
 • Секција верске наставе
 • Спортска секција

 
Секције у продуженом боравку:

 • Драмска
 • Ликовна
 • Спортска
 • Музичко – ритмичка