Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Вршњачки тим

Вршњачки тим је „привилегована“ група ученика, изабраних од стране својих вршњака у циљу да промовишу ненасиље, толеранцију и да представљају медијаторе у превенцији насиља у основној школи. Као део пројекта „Школе без насиља“, Вршњачки тим ОШ „Иван Горан Ковачић“ броји око тридесетак чланова, мање више у зависности од тога какве су акције у питању. Сваког почетка школске године, пожели се добродошлица четвртацима, уз објашњење важности Вршњачког тима. Координатори Вршњачког тима наше школе су: педагог Кристина Булатовић, психолог Наташа Јовановић и наставник верске наставе Зоран Чучковић. У кратко описати наш рад: Вршњачки тим ОШ „Иван Горан Ковачић“ има озбиљане циљеве; циљ да спречава насиље, да чини добро ђацима, људима, шири толеранцију, разуме различитост, а уједно се и лудо забавља.