Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Директор

Током седамдесет година постојања, школа је прошла кроз разне промене и реформе. Данас школа, у складу са својом мисијом васпитања и образовања младих нараштаја, свима пружа могућност да у њој развијају своја интересовања и задовоље своје социјалне потребе. Такође подстиче креативност и подржава талентоване. Ученици предвођени својим професорима освајају награде од општинског, преко градског до републичког нивоа. Одлично владају језицима, природним наукама и вештинама. Да бисмо одржали овај ниво постигнућа, у школи ради 18 секција и одвијају се многобројне ваннаставне активности. О квалитету наставе у школи најбоље сведоче резултати на квалификационим испитима за упис у средње школе. По њима смо константно међу десет најбољих школа у Београду.

Негујемо традиционалне вредности, али уводимо и новине у наставни процес. Наставни кадар, који је значајно подмлађен, своје компетенције усавршава сваке године учешћем на одговарајућим семинарима (Активно учење, Читањем и писањем до критичког мишљења, Умеће комуникације, Ка савременој настави…) и обукама за рад на савременим наставним средствима. У пројекте укључујемо и родитеље и децу (Оснаживање породице, Професионална оријентација, Кликни безбедно…). Имамо сертификат програма УНИЦЕФА „Школа без насиља“. Пратећи европске стандарде увели смо електронски дневник, интерактивне (паметне) табле и опремили дигитални кабинет. Свака учионица има компјутер и приступ интернету.

О свим догађањима у школи постоји писани траг на паноима, сајту школе или у школском листу Кораци, који редовно излази од 2000. године. Све поменуте чињенице допринеле су популарности наше школе у коју се уписују и деца која нам територијално не припадају. Њиховим родитељима се допада наш концепт, јер смо права „школа по мери детета“.

Мисија наше школе је да активним приступом раду развија стваралачко и критичко мишљење и толеранцију. Желимо модерну, ефикасну и занимљиву школу, која негује функционално знање, међусобно уважавање и разумевање свих учесника у васпитно-образовном процесу. Тежимо да постанемо школа која подстиче целовит развој детета применом савремених и разноврсних метода, тимским радом и неговањем хуманих вредности. Школске активности биће прилагођене савременим потребама друштва перманентним образовањем наставника и професионалном оријентацијом ученика. Организовањем слободних активности и уважавањем интересовања детета, подстицаћемо креативност и радост сазнавања. Тако ћемо афирмисати и рад ученика и школу.

Директор школе,

Јоца Стојков