Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Изгубљена исправа

Поступак за издавање дупликата јавне исправе коју издаје основна школа – сведочанства и/или ђачке књижице

  1. Преузмите, одштампајте и попуните молбу за издавање дупликата (налази се у дну странице).
  2. Попуните уплатнице и уплатите таксе (Републичка административна такса и такса за оглас) према следећим инструкцијама:

ПРВА ТАКСА

Износ за уплату: 1.000,00 динара по документу

Сврха уплате: Републичка административна такса (РАТ)

Прималац: Буџет Републике Србије

Рачун за уплату: 840-742221843-57

Модел: 97      Позив на број: 32-022

ДРУГА ТАКСА

Износ за уплату: 459,00 динара по документу

Сврха уплате: За оглашавање неважећег сведочанства / ђачке књижице

Прималац: ЈП „Службени гласник” Београд

Рачун за уплату: 160-14944-58

Позив на број: датум уплате (без тачке) нпр. 01012024

  1. Огласите неважећим изгубљено сведочанство или ђачку књижицу, тако што ћете примерак уплатнице (за оглашавање неважећег сведочанства или ђачке књижице) однети у било коју пословницу ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” или послати као препоручено писмо на адресу: ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” (Одељење огласа), Јована Ристића 1, 11000 Београд.

 

  1. Секретару школе, учитељици или одељењском старешини доставите:

– попуњену молбу за издавање дупликата сведочанства или ђачке књижице

– по један примерак уплатнице о уплаћеној Републичкој административној такси

– потврду о пријему огласа за оглашавање исправе неважећом у ЈП „Службени гласник”

– нову ђачку књижицу за одговарајући циклус основног образовања и васпитања (уколико је изгубљено сведочанство, нови образац не треба достављати).

Молба