Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Инклузивно образовање

Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, број 72-9) постављају се нови приоритети. Право на доступност образовања и васпитања за сву децу је неоспорно, а квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање за све прилагођено њиховим узрасним и личним образовним потребама (члан 3). Законом је уведена новина у школском програму кроз увођење индивидуалних образовних планова, индивидуалних програма и кроз индивидуализацију процеса образовања и васпитања. Потребно је обезбедити додатну помоћ и подршку у образовно-васпитном раду кроз отклањање различитих препрека, физичких и комуникационих ученицима којима је због социјалног ускраћивања, сметњи у развоју или инвалидитета то неопходно (члан 77). Новина се односи и на другу категорију ученика, оних са изузетним способностима којима се такође врши индивидуализација а за оне изузетне ради и индивидуални образовни план (члан 77).

Директор школе Миомир Драгаш дана образовао је и именовао Стручни тим за инклузивно образовање ОШ „Иван Горан Ковачић“ почетком школске године и он у промењеном саставу ради и у овој школској години. Чланови Тима су:

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Наташа Јовановић, психолог
 3. Кристина Булатовић, педагог
 4. Јована Ћираковић, психолог
 5. Наташа Станојковић, професор српског језика
 6. Мирјана Марковић, професор српског језика
 7. Милена Маринковић, логопед
 8. Снежана Костић – Хавари, професор српског језика
 9. Олгица Вукадиновић, професор разредне наставе
 10.  Зорица Јовановић, професор енглеског језика
 11. Биљана Антонијевић, наставник разредне наставе
 12. Зорица Сандић, професор разредне наставе
 13. Драгана Булајић, професор немачког језика
 14. Јоца Стојков, професор историје
 15. Лела Недељковић, професор биологије
 16. Родитељ: Зара Комненић 7/4

У току предходне школске године Тим за инклузивно образовање се првернствено бавио едукацијом колектива, информисању о различитим новинама у закону везаним за увођење деце са посебним потребама и сметњама у развоју, снимању деце које је потребно укључити у инклузивни рад (тестирање, писање педагошких профила, опробавање у смислу постигнућа стандарда, разговари са родитељима, сарадња и одлазак на интересорну комисију, индивидуализован рад са децом).

Школске 2018/19. године акценат ће превасходно бити на изради ИОП/2 за децу где је закључено да нису и поред индивидуализованог рада и труда напредовали, на тражењу додатне помоћи и подршке од стране локалне самоуправе (педагошки асистенти) и других организација и установа које нам могу помоћи подизању квалитета рада са децом у процесу инклузије, у едукацији родитеља о значају укључивања деце у процес социјализације и дизању нивоа свсести о сврсисходности инклузије, мењање слике стереотипа детета у процесу инклузије.