Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Историја школе

Наша основна школа, свакако не оваква какву је данас знамо, основана је 1. јула 1953. године, под прилично бирократским именом „Друга основна школа V реона“. Са радом је почела 1. септембра 1953. године у згради Ватрограсног дома у Булевару револуције, код Липовог лада. Касније се сели у Јагићеву улицу бр. 5 код Ђерма, па у улицу Ћирила и Методија, у згради друштвено политичких организација.

Име Иван Горан Ковачић добила је 1955. године. У то време је имала 1800 ученика којима је предавало 65 наставника. Пре изградње садашње зграде радило се у тесним и неприкладним просторијама, а настава се одржавала у три смене. Једино грејање су биле пећи бубњаре. Од наставних средстава није било ништа, па је сво школовање тадашњих ђака личило на школовање у Нушићевој „Аутобиографији“.

У нову школску зграду у Улици Војводе Бране 18а школа је пресељена децембра 1961. године. Број ученика се смањио на нормалу, и почиње ово ново поглавље у историјату школе. Од тада, уз нове и боље услове школа почиње да сакупља признања и награде на свим нивоима и у свим областима од којих је једна од најзначајнијих и највреднијих награда „Доситеј Обрадовић“ која је 1987. године додељена школи, како најбољој школи у Србији.

На челу колектива, на месту руководиоца и директора за све ове године смењивали су се директори који су као добри домаћини настављали тамо где би претходни стали. Први директор је био Живојин Муњић (1953-1957).