Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Наставно особље

Име и презиме oдељенског старешине Напомена Контакт
Свјетлана Ненадић наставник разредне наставе svjetlana.nenadic@skolaigk.edu.rs
Душица Мрдак професор разредне наставе dusica.mrdak@skolaigk.edu.rs
Ана Недељић професор разредне наставе ana.nedeljic@skolaigk.edu.rs
Мира Симић професор разредне наставе mira.simic@skolaigk.edu.rs
Бојана Манчић професор разредне наставе bojana.mancic@skolaigk.edu.rs
Вилоета Новаковић професор разредне наставе violeta.novakovic@skolaigk.edu.rs
Сузана Тубић наставник разредне наставе suzana.tubic@skolaigk.edu.rs
Слађана Павићевић професор разредне наставе sladjana.pavicevic@skolaigk.edu.rs
Мирјана Костић професор разредне наставе mirjana.kostic@skolaigk.edu.rs
 Јелена Танасијевић професор разредне наставе jelena.tanasijevic@skolaigk.edu.rs
Марија Мирковић професор разредне наставе marija.mirkovic@skolaigk.edu.rs
Биљана Табаш професор разредне наставе biljana.tabas@skolaigk.edu.rs
Олгица Вукадиновић професор разредне наставе olgica.vukadinovic@skolaigk.edu.rs
Катарина Миловановић професор разредне наставе katarina.milovanovic@skolaigk.edu.rs
Јелена Нешић професор разредне наставе jelena.nesic@skolaigk.edu.rs
Ивана Томићевић професор разредне наставе ivana.tomicevic@skolaigk.edu.rs
Зорица Сандић професор разредне наставе zorica.sandic@skolaigk.edu.rs
Марија Митровић професор разредне наставе marija.mitrovic@skolaigk.edu.rs
Драгана Аничић професор разредне наставе dragana.anicic@skolaigk.edu.rs
Дражен Новаковић професор разредне наставе drazen.novakovic@skolaigk.edu.rs
Невена Луковић професор разредне наставе nevena.lukovic@skolaigk.edu.rs 
 Слађана Савовић професор разредне наставе sladjana.savovic@skolaigk.edu.rs
Милица Богдановић професор разредне наставе milica.bogdanovic@skolaigk.edu.rs
Соња Цветковски професор разредне наставе sonja.cvetkovski@skolaigk.edu.rs
Ана Новаковић професор разредне наставе ana.novakovic@skolaigk.edu.rs
Наташа Станојковић професор српског језика и књижевности natasa.stanojkovic@skolaigk.edu.rs
Тања Милановић професор српског језика и књижевности tanja.milanovic@skolaigk.edu.rs
Снежана Костић Хавари професор српског језика и књижевности snezana.kostic.havari@skolaigk.edu.rs
Драгана Цукић професор српског језика и књижевности dragana.cukic@skolaigk.edu.rs
Јована Ракић професор енглеског језика jovana.rakic@skolaigk.edu.rs
Оливера Томић професор енглеског језика olivera.tomic@skolaigk.edu.rs
Зорица Јовановић професор енглеског језика zorica.jovanovic@skolaigk.edu.rs
Даница Вучковић професор енглеског језика danica.dunjic@skolaigk.edu.rs
Драгана Бајчета професор руског језика и грађанског вас. dragana.bajceta@skolaigk.edu.rs
Ивана Илић Драгићевић професор немачког језика ivana.ilic.dragicevic@skolaigk.edu.rs
Ирена Пердух професор математике irena.perduh@skolaigk.edu.rs
Немања Танић професор математике nemanja.tanic@skolaigk.edu.rs
Нина Вукашиновић професор математике nina.vukasinovic@skolaigk.edu.rs@skolaigk.edu.rs
Анђелка Мустур професор математике и информатике andjelka.mustur@skolaigk.edu.rs
Филип Радовић професор историје filip.radovic1@skolaigk.edu.rs
Жељана Пушкић професор историје zeljana.puskic@skolaigk.edu.rs
Јелена Поповић професор географије jelena.popovic@skolaigk.edu.rs
Светлана Дељанин професор географије и грађанског вас. svetlana.deljanin@skolaigk.edu.rs
Александра Јанковић Радић професор биологије aleksandra.jankovic.radic@skolaigk.edu.rs
Сања Несторовић професор биологије sanja.nestorovic@skolaigk.edu.rs
Биљана Тадић професор хемије biljana.tadic@skolaigk.edu.rs
Наташа Табаковић професор физике natasa.tabakovic@skolaigk.edu.rs
Небојша Дабић професор технике и информатике nebojsa.dabic@skolaigk.edu.rs
Невенка Стефановић професор технике и информатике nevenka.stefanovic@skolaigk.edu.rs
Жељко Николић професор технике и информатике zeljko.nikolic@skolaigk.edu.rs
Анђелија Радак професор технике и информатике andjelija.radak@skolaigk.edu.rs
Светлана Коркановић професор музичке културе svetlana.korkanovic@skolaigk.edu.rs
Симонида Радоњић професор ликовне културе simonida.radonjic@skolaigk.edu.rs
Синиша Борковић професор физичког и здравственог васпитања sinisa.borkovic@skolaigk.edu.rs
Сања Милојевић професор физичког и здравственог васпитања sanja.milojevic@skolaigk.edu.rs
Марија Живановић професор физичког и здравственог васпитања marija.zivanovic@skolaigk.edu.rs
Милица Кујачић професор верске наставе milica.kujacic@skolaigk.edu.rs