Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Продужени боравак

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно образовног рада, који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности.

Рад у продуженом боравку се много разликује од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.

Наша школа организује Продужени боравак за потребе наших ученика. Боравак похађају ученици од 1 до 2. разреда.

Рад се одвија у две смене, од 08-17:30 часова.

Пружамо леп простор прилагођен дечијим потребама. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна, а по потреби забавна.

Опремљени смо неопходним техничким и дидактичким средствима, која нам помажу да остваримо своје планиране циљеве.

Шта је то по чему смо специфични и интересантни?

Поред наведеног:

  • лепо опремљен простор,
  • простор је само наш (користе га само ученици боравка),
  • у раду са децом уважавамо различите могућности ученика и имамо увек у виду да се деца развијају различитим темпом и на различите начине,
  • откривамо посебне склоности сваког детета, истичемо их, развијамо, а резултате награђујемо (у виду диплома, признања, похвала и слично),
  • од ученика тражимо онолико колико могу да пруже,
  • радимо домаће задатке,
  • вежбамо, проширујемо знања,
  • обављамо индивидуалне разговоре са родитељима, дајемо информације о напредовању њиховог детета, обавештавамо какво је њихово дете у игри, како усваја градиво приликом учења, на којим садржајима треба додатно радити, колико је дете спремно да прихвати и пружи помоћ у групи, како реагује на умор, како се носи са проблемима.

Ученици који похађају боравак непосредније и интезивније комуницирају са другом децом, чвршће и смисленије повезују школско учење са животом изван школе.

На који начин организујемо, којим садржајима и активностима испуњавамо наше време?

Време организујемо у 3 сегмента:

– слободно време (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, спортске игре, …)
– време за израду домаћих задатака (самосталан рад ученика уз помоћ наставника)
– усмерене активности ученика: ликовне, музичке, спортске, говорно – језичке радионице, радионице цртања помоћу рачунара, радионице страних језика (енглески, немачки, италијански, шпански…)

Одмор и забава су прилагођени временским условима. Сваки дан шетамо. Користимо школску салу, спољне спортске терене, оближње, дигиталну учионицу, библиотеку…

Учествујемо у обележавању свих значајних догађаја у нашој школи (Дан школе, школска слава Свети Сава, Новогодишњи вашар и приредба, 8. мартовска продајна изложба и приредба, приредбе за почетак и крај школске године).

Oвде можете погледати презентацију о нашем раду.

Учествујемо у разним пројектима и хуманитарним акцијама.

ЗАЈЕДНИЧКОМ САРАДЊОМ ОСВАЈАМО ОСМЕХ СВАКОГ УЧЕНИКА
И ЗАТО ДРАГИ РОДИТЕЉИ НЕ ЗАБОРАВИТЕ:
ДЕТЕ ЈЕ ЈУТРО СУТРАШЊЕГ ДАНА!
ПРУЖИМО МУ РУКЕ СА СВИХ СТРАНА!

 Име и презиме учитеља у боравкуКонтакт
 Милица Богдановићmilica.bogdanovic@skolaigk.edu.rs
 Дражен Новаковићdrazen.novakovic@skolaigk.edu.rs
 Соња Цветковскиsonja.cvetkovski@skolaigk.edu.rs
 Невена Луковићnevena.lukovic@skolaigk.edu.rs
 Слађана Савовићsladjana.savovic@skolaigk.edu.rs
 Ана Новаковићana.novakovic@skolaigk.edu.rs
 Марија Цветковићmarija.cvetkovic@skolaigk.edu.rs