Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Психолог

Саветодавно-психолошка служба школе – програми и тимови

„Дете је дете, да га волите и разумете…“, Љ.Ршумовић

Активности психолошке стручне службе школе:

планирање и програмирање образовно-васпитног рада
праћење и вредновање образовно-васпитног рада
рад са наставницима
рад са ученицима
рад са родитељима/старатељима
рад са директором и стручним сарадницима
рад у стручним органима и тимовима
сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Улога психолога у школи је да координира и повезује активности свих сегмената рада: стручних органа, специјализованих стручних институција, наставних и ваннаставних активности у школи и установама културе у локалној заједници, разноврсних програма и Тимова…

Психолог је координатор реализације програма „Школа без насиља“ (вршњачког тима-ВТ, тима за заштиту од злостављања-ТЗЗ) и „Професионалана оријентација на прелазу из основне у средњу школу“ – ГИЗ. Координатор је Савета родитеља и Ученичког парламента-УП. Сарадник је у тимовима за инклузивно образовање, самовредновање, развојно планирање, комисији за израду сајта, културно-забавне активности, стручно усавршавање и члан педагошког колегијума.

Тренутно ангажовање је на примени програма „Корак по корак – кроз центре интересовања“, превенцији болести зависности, драматизацији у процесу наставе кроз Форум театар, изради развојног плана школе.

Идеје о развоју наше школе су идеје о кораку у будућност, учењу за сутра – унапређивању информационих технологија у процесу учења кроз традиционалне културно-уметничке вредности, очување природе и хуманих односа сарадње заснованих на правди .

Као координатор вршњачког тима-ВТ и Ученичког парламента-УП посебна пажња је посвећена спречавању различитих облика насиља. На састанцима су деца оснажена у борби против нове врсте насиља на друштвеним мрежама-дигиталног насиља. Тако су ученици 8/2 Ђорђе Ђурић и Сара Линдо учествовали у радионици УНИЦЕФ-а „Бирај речи, хејт спречи“ на којој је специјалан гост био кошаркаш Александар Ђорђевић. Ученици су упућени на позитивне поруке другима и против насиља. Једна од позитивних порука ученика 8/2 Ђорђа Ђурића била је: „Лепу реч јефтино плаћам, насиље не узвраћам“. На састанку ВТ ученици су упућени на израду симбола против насиља као и препознавање значења симбола. У школској библиотеци ученици са психологом, библиотекарком Радмилом Павловић и проф. српског језика Мирјаном Марковић размишљају о темама против насиља кроз радионице „Читај обогати себе“.

У оквиру програма професионалне оријентације и осмишљеног коришћења слободног времена 6 ученица 8. разреда из ВТ и УП било је са психологом школе у програму „Дечијег културног центра“ „Клуб међународног пријатељства“ где је Мр маркетинга и стјуардеса компаније „Емирати“ Снежана Обрадовић представила своја занимања и путовања као обогаћивање себе. Приказан је занимљив филм о различитој култури Уједињених арапских Емирата и економској сарадњи са нашом државом.

Актуелност: фотографија је снимљена испред ограде између зграде Дечијег културног центра и зграде РТС-а бомбардоване 1999. године од стране НАТО алијансе. На фотографији су ученице 8. разреда наше школе, генерације рођене 1999/2000. године са психологом школе Наташом Јовановић

Фотографије са презентације у програму „Дечијег културног центра“ „Клуб међународног пријатељства“ где је Мр маркетинга и стјуардеса компаније „Емирати“ Снежана Обрадовић представила своја занимања и путовања као обогаћивање себе.

Порука за родитеље:
Нека Ваше дете расте уз стрпљење, охрабривање, поверење, похвале и поштење!

Београд, 15.11.2013. године

Наташа Јовановић – психолог школе