Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Савет родитеља

У Школи је веома активан Савет родитеља. На седницама Савета износе се предлози за побољшање функционисања Школе. Родитељи имају могућност да дају своје предлоге и мишљења и да активно учествују у животу и раду школе. Једна од кључних одлука Савета, донета у новембру 2003. године, представља увођење физичког обезбеђења финансираног од стране родитеља. Обезбеђење се реализује сваког дана. На тај начин Савет родитеља дао је непосредан допринос повећању укупне безбедности ученика у школској згради и школском дворишту. Уопште, Школа дугује велику захвалност свим родитељима због изузетног одзива у реализацији ове одлуке.

ОдељењеИме и презиме изабраног
представника по одељењима
1/1СТАНКО БЛАГОЈЕВИЋ
1/2МИЛЕНА ШИБАЛИЋ
1/3САЊА БЛАЖИЋ
1/4ЗОРАНА ГОЛУБОВИЋ
1/5МИЛОШ ПЕТРОВИЋ
2/1ДРАГАНА ШТРБАЦ
2/2МАРИЈА ЛАЗОВИЋ
2/3САНДРА ЛАЗАРЕВИЋ
2/4МИЛИЦА ЈЕЧМЕНИЦА ЛУКИЋ
2/5ЛАНА КОВАЧЕВИЋ
3/1КАТАРИНА АЛЕКСОВ
3/2ЈЕЛЕНА БАЈИЋ УРОШЕВИЋ
3/3СОФИЈА МАНДИЋ
3/4ВАЊА КОМАР СМРЗЛИЋ
3/5ДАВОР ПАПАЦ
4/1ВЕСНА САВИЋ ЖИВАНОВИЋ
4/2ТАТЈАНА НИКОЛОВ
4/3КАРОЛИНА СУЊОГ
4/4ИВАНА КОЈИЋ
5/1ВЕСНА РАДИЧЕВИЋ
5/2КАТАРИНА ЖИКИЋ
5/3КСЕНИЈА ЖИВКОВИЋ
5/4ЉУБИЦА ЗАМУРОВИЋ ДУНЂЕРОВИЋ
5/5НАДА СТАНКОВИЋ
6/1НАТАША СИМИЋ
6/2АЛЕКСАНДАР МИЛИЈЕВИЋ
6/3МИРОСЛАВ МАРИЋ
6/4МИРЈАНА АРИЗАНОВИЋ
7/1ЈАНА БАРАЋ
7/2АНА СТОЈАНОВИЋ
7/3МИНА ЈАНЧИЋ
7/4АЛЕКСАНДАР МИРЈАНИЋ
7/5МИРОСЛАВ УЗЕЛАЦ
8/1ТАЊА ЗАРИЋА
8/2ЈЕЛЕНА КРСТИЋ
8/3МАРИНА БЕЛУШЕВИЋ
8/4ЈЕЛЕНА ДРАГОЈЛОВИЋ