Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Стручна већа

Назив већа Име и презиме руководиоца
Стручно веће учитеља Свјетлана Ненадић
Стручно веће за српски језик и књижевност Наташа Станојковић
Стручно веће наставника страног језика Даница Вучковић
Стручно веће за математику Немања Танић
Стручно веће природних наука Наташа Табаковић
Стручно веће наставника уметности и вештина Синиша Борковић
Стручно веће за историју и географију Светлана Дељанин
Стручно веће професора у продуженом боравку Соња Цветковски