Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Тимови

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Кристина Булатовић, педагог
 3. Јована Ћираковић, психолог
 4. Наташа Јовановић, психолог
 5. Координатори стручних већа:

Наташа Станојковић (професор српског је зика), Драгана Бајчета (професор рускогјезика), Ружица Рајковић (професор математике), Наташа Табаковић (професор физике), Јоца Стојков (професор историје), Синиша Борковић (професор физичког васпитања), Свјетлана Ненадић (наставник разредне наставе)

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи психолог Наташа Јовановић.

1.Миомир Драгаш, директор
2.Кристина Булатовић, педагог
3.Јована Ћираковић, психолог
4.Наташа Јовановић, психолог
5.Јоца Стојков, професор историје
6.Свјетлана Ненадић, наставник разредне наставе
7.Драгана Бајчета, професор руског језика
8.Наташа Станојковић, професор српског језика
9.Дражен Новаковић, професор разредне наставе
10.Наташа Табаковић, професор физике
11.Синиша Борковић, професор физичког васпитања
12.Ружица Рајковић, професор математике

Чланови тима за школско развојно планирање:

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Јелена Поповић, професор географије
 3. Наташа Јовановић, психолог
 4. Кристина Булатовић, педагог
 5. Јована Ћираковић, психолог
 6. Светлана Коркановић, професор музичке култутре
 7. Душица Мрдак, професор разредне наставе
 8. Ивана Томићевић, професор разредне наставе
 9. Нина Вукашиновић, професор математике
 10. Марија Митровић, професор разредне наставе
 11. Биљана Тадић, професор хемије
 12. Драгана Цукић, професор српског језика
 13. Симонида Радоњић, професор ликовне културе
 14. Милена Кићовић, професор немачког језика
 15. Родитељ: Наташа Вајдић 7/1

Тим за заштиту ученика од насиља броји 18 чланова, али по потреби ће укључивати и остале запослене. Координатор овог тима је Наташа Јовановић. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

1. Миомир Драгаш, директор
2. Наташа Јовановић, психолог
3. Кристина Булатовић, педагог
4. Јована Ћираковић, психолог
5. Радмила Павловић, библиотекарка
6. Зоран Чучковић, вероучитељ
7. Ружица Рајковић, професор математике
8. Мира Симић, професор разредне наставе
9. Слађана Савовић, професор разредне наставе
10. Виолета Новаковић, професор разредне наставе
11. Маријана Поповић, професор разредне наставе
12. Марија Мирковић, професор разредне наставе
13. Марија Митровић, професор разредне наставе
14. Милица Богдановић, професор разредне наставе
15. Нина Вукашиновић, професор математике
16. Синиша Борковић, професор физичког фаспитања
17. Радник обезбеђења: Момчило Баљевић
18. Школски полицајац
19. Родитељ: Кидија Марковић 8/3

Руководилац Тима за самовредновање је педагог.

Чланови Тима за самовредновање су:

 1. Кристина Булатовић, координатор
 2. Наташа Јовановић
 3. Јована Ћираковић
 4. Оливера Цветковић
 5. Биљана Табаш
 6. Драгана Аничић
 7. Оливера Томић
 8. Соња (Шућевић) Цветковска
 9. Марија Мирковић
 10. Јелена Нешић
 11. Зорица Јовановић
 12. Родитељ: Марија Булић 6/3

Руководилац Тима за инклузивно образовање је Наташа Јовановић, психолог.

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Наташа Јовановић, психолог
 3. Наташа Станојковић, професор српског језика
 4. Кристина Булатовић, педагог
 5. Јована Ћираковић, психолог
 6. Мирјана Марковић, професор српског језика
 7. Милена Маринковић, логопед
 8. Снежана Костић – Хавари, професор српског језика
 9. Олгица Вукадиновић, професор разредне наставе
 10. Зорица Јовановић, професор енглеског језика
 11. Биљана Антонијевић, наставник разредне наставе
 12. Зорица Сандић, професор разредне наставе
 13. Милена Кићовић, професор немачког језика
 14. Јоца Стојков, професор историје
 15. Слађана Павићевић, професор разредне наставе
 16. Ирена Пердух, професор математике
 17. Родитељ: Зара Комненић 6/4

Чланови Тима за културну и јавну делатност су:

 1. Светлана Коркановић, координатор
 2. Оливера Томић
 3. Свјетлана Ненадић
 4. Наташа Јовановић
 5. Кристина Булатовић
 6. Јована Ћираковић
 7. Снежана Костић-Хавари
 8. Мирјана Марковић
 9. Наташа Станојковић
 10. Верица Ђурђевић
 11. Радмила Павловић
 12. Драгана Бајчета
 13. Зоран Чучковић
 14. Сузана Тубић
 15. Сузана Тубић
 16. Невенка Стефановић
 17. Катарина Миловановић
 18. Дијана Крстић
 19. Синиша Борковић
 20. Родитељ:Катарина Ђурић, 6/2

Руководилац Вршњачког тима је Јована Ћираковић, психолог.

 1. Зоран Чучковић, вероучитељ
 2. Кристина Булатовић, педагог
 3. Драгана Бајчета, професор руског језика
 4. Драгана Аничић, професор разредне наставе
 5. Дражен Новаковић, професор разредне наставе

Руководилац Ученичког парламента је Миомир Драгаш, директор.

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Наташа Јовановић, психолог
 3. Кристина Булатовић, педагог
 4. Драгана Бајчета, професор руског језика

Чланови тима за професионалну орјентацију су:

 1. Наташа Јовановић, координатор
 2. Јована Ћираковић
 3. Кристина Булатовић
 4. Ирена Пердух
 5. Оливера Томић
 6. Јоца Стојков
 7. Мирјана Марковић
 8. Небојша Дабић
 9. Наташа Табаковић
 10. Родитељ: Емилија Исаиловић, 4/3  и Јасмина Ђорђевић, 1/2

У проширени тим ће ући сви они који буду учествовали у реализацији програма о професионалној оријентацији, све одељењске старешине осмог разреда и директор школе.

Руководилац Тима за интернет презентацију је Миомир Драгаш, директор школе.

 1. Миомир Драгаш, директор
 2. Наташа Јовановић, психолог
 3. Кристина Булатовић, педагог
 4. Јована Ћираковић, психолог
 5. Небојша Дабић, професор ТИО
 6. Невенка Стефановић, професор ТИО
 7. Светлана Коркановић, професор музичке културе
 8. Зоран Чучковић, вероучитељ

Руководилац Комисије за заштиту животне средине је Ана Недељић, професор разредне наставе.

 1. Снежана Илијев, професор биологије
 2. Александра Јанковић, професор биологије
 3. Биљана Тадић, професор хемије
 4. Наташа Табаковић, професор физике
 5. Јелена Нешић, професор разредне наставе
 6. Родитељ: Јасмина Ђорђевић 1/2

Руководилац Комисије Пријатеља деце је Зорица Сандић.

 1. Зорица Сандић, професор разредне наставе
 2. Светлана Коркановић, професор музичке културе
 3. Ивана Томићевић, професор разредне наставе
 4. Кристина Булатовић, педагог
 5. Јована Ћираковић, психолог

Руководилац Комисије за друштвено корисни рад је Весна Нинковић, наставник разредне наставе.

 1. Јелена Поповић, професор географије
 2. Весна Нинковић, професор разредне наставе
 3. Марија Мирковић, професор разредне наставе
 4. Биљана Табаш, професор разредне наставе
 5. Драгана Бајчета, професор руског језика

Руководилац Комисије за Црвени крст је Маријана Поповић, професор разредне наставе.

1. Маријана Поповић, професор разредне наставе

2. Зорица Јовановић, професор енглеског језика

3. Сања Милојевић, професор физичког васпитања

 1. Катарина Миловановић, професор разредне наставе
 2. Синиша Борковић, професор физичке културе
 3. Сања Милојевић, професор физичке културе
 4. Марија Живановић, професор физичке културе

Тим за стручно усавршавање чине сви чланови Педагошког колегијума

У проширене тимове  ће ући сви они који буду учествовали у реализацији програма и рада тимова (предметни наставници, одељењске старешине и други по потреби).

Руководилац тима за обезбеђивање квалитета и развој школе је директор школе, а чланови су:

 1. Миомир Драгаш
 2. Наташа Јовановић
 3. Кристина Булатовић
 4. Јована Ћираковић

Чланови тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва су:

 1. Кристина Булатовић
 2. Јована Ћираковић
 3. Наташа Јовановић
 4. Анђелка Мустур
 5. Светлана Дељанин
 6. Даница Вучковић
 7. Бојана Манчић
 8. Биљана Тадић, координатор
 9. Мирјана Марковић

Чланови тима за професионални развој су:

 1. Миомир Драгаш
 2. Кристина Булатовић
 3. Наташа Јовановић
 4. Јована Ћираковић-координатор
 5. Катарина Миловановић
 6. Наташа Ников
 1. Миомир Драгаш
 2. Јелена Поповић
 3. Јоца Стојков
 4. Маријана Поповић
 5. Кристина Булатовић