Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Упис првака

Поштовани родитељи,

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2024/25. ГОДИНИ

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна за полазак у школу.
У први разред основне школе у  школској 2024/25. години (редован упис) уписују деца рођена од 1.3.2017. до 28.2.2018. године.
Деца рођена у периоду од 01.03.2018. до 31.08.2018. године (узраст од 6 до 6,5 год.), могу се уписати у први разред,  након провере спремности за полазак у школу коју врши школски психолог, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис у школу за годину дана, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера  додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.
Редован упис у први разред (деце која територијално припадају школи) почиње 1. априла 2024. године и траје до 31. маја 2024. године.

Уписују се и деца старија од 7 година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред.
Доказ о здравственом стању деце издаје одговарајућа здравствена установа и изабрани лекар детета.
Школа може да упише  дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима установе. У том случају, родитељ у писаној форми подноси молбу за упис, преко секретаријата школе, до 01.02.2024. године. Молбе се разматрају до краја априла месеца текуће године и решавају тек након попуне места за децу која територијално припадају школи.

Упис детета у школу врши родитељ ( законски заступник деттета), путем портала Е управа- Еупис, те се електронски прибавља документација потребна за упис и заказује термин разговора педагошко-психолошке службе и детета. Родитељ приликом доласка у школу у заказаном термину не доноси ништа од документата, изузев потврде изабраног лекара о спремности детета за упис уколико је прибављена у приватној здравственој установи.

Пријава детета за упис у први разред је обавезна.  За пријаву детета за упису у школу  је неопходан ЈМБГ детета и једног од родитеља.

Презентацију о нашој школи и о продуженом боравку можете погледати ОВДЕ.

ПП служба