Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

ОШ "Иван Горан Ковачић"

Школа без насиља

Сертификација програма УНИЦЕФ „Школа без насиља“ у ОШ „Иван Горан Ковачић“

Представник Министарства просвете и науке Александра Калезић 07. 10. 2011. године посетила је нашу школу поводом сертификације програма „Школа без насиља“ који се спроводи три године.

Оцењено је да је програм заштите ученика од злостављања одличан, садржајан, прегледан и повезан са Развојним планом и осталим сегментима рада школе.

Активности за ученике су превентивне и занимљиве, примерене њиховим интересовањима – од кутије поверења, спортских такмичења, организације представе против насиља. Констатовано је да су ученици мотивисани за програм и активности које садржи кроз велико интересовање за учешће у раду ВТ – вршњачког тима и Парламента ученика.

У школи су на видним местима постављени Плакат вршњачког тима, процедуре за заштиту од злостављања, флајер за родитеље, Правила понашања за ученике, као и имена чланова Тима за заштиту од злостављања – ТЗЗ. Након спроведеног истраживања крајем прошле школске године реализацијом програма смањен је проценат насиља, посебно физичког. Изречене васпитно – дисциплинске мере су углавном због изостајања са часова.

Предложене су сугестије за укључивање школе у превентивне програме заштите од злоупотребе информационим технологијама и размене са другим школама на плану заштите од насиља. Школа је отворена за предлоге и акције родитеља на плану заштите и повећања безбедности ученика у школи под слоганом промотивног материјала за родитеље „Ако дете расте безбедно, оно научи да верује“.

Постоји интензивна сарадња школе са општином и специјализованим стручним институцијама, а наставници се стручно усавршавају у складу са савременим токовима. Тако је већина била укључена у семинар Министарства просвете и науке „Читањем и писањем до критичког мишљења“.

Београд, 12.10.2011. године
Координатор програма „Школа без насиља“
Психолог школе Наташа Јовановић