Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Школа данас

Бројно стање ученика

У школској 2023/24. години школу похађа 989 ученика распоређених у 37одељења.

Последњи седам година постоји тенденција пораста уписаних ученика у први разред.

За текућу школску годину уписано је 5 одељења у први разред (139 ученика).

Разред

Број Ученика

Број Одељења

I

139

5

II

129

5

III

130

5

IV

117

4

I-IV

515

19

V

133

5

VI

115

4

VII

115

5

VIII

111

4

V-VIII

489

18

I-VIII

989

37

Организација радног дана у школи

Ученици долазе у школу на наставу најраније у 07,30, а најкасније у 07,45 часова.
Дежурни наставници долазе 20 минута пре звона, а остали наставници долазе пре почетка првог часа.

Распоред звоњења

Час

Преподневна смена

Поподневна смена

Звоно за улазак ђака

07:50

13:50

Први наставни час

08:00 – 08:45

14:00 – 14:45

Други наставни час

08:50 – 09:35

14:50 – 15:35

Трећи наставни час

09:50 – 10:35

15:50 – 16:35

Четврти наставни час

10:40 – 11:25

16:40 – 17:25

Пети наставни час

11:35 – 12:20

17:35 – 18:20

Шести наставни час

12:25 – 13:10

18:25 – 19:10

Седми наставни час

13:15 – 14:00

19:15 – 20:00

Смене у школиУ овој школској години, сви ученици ОШ „Иван Горан Ковачић“ радиће у две смене:

  • прву смену чине ученици првог, трећег, петог и седмог разреда;
  • другу смену чине ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда.

Распоред смена мења се сваке недеље.

Школски капацитети

Образовно-васпитни рад одвија се у згради површине 4.193,5m2. Школа располаже двориштем (1.132m2), унутар кога је спортски терен (691m2), кабинетима за наставу старијих разреда и учионицама за млађе разреде.
На другом спрату смештена је библиотека са читаоницом, која располаже фондом од 17.599 књига.

Преглед школског простора

Намена

простора

Бр. просторија

Учионица

25

Учионице за разредну наставу

2

Учионице за продужени боравак

3

Кабинет за српски језик

2

Кабинет за математику

2

Кабинет за стране језике

2

Кабинет за историју

1

Кабинет за географију

1

Кабинет за хемију

1

Кабинет за физику

1

Кабинет за биологију

1

Кабинет за ТО

1

Музички кабинет

1

Кабинет за ликовно

1

Информатички кабинет

1

Дигитална учионица

1

Библиотека са читаоницом

1

Фискултурна сала са пратећим просторијама

1

Ђачка кухиња са трпезаријом

1

Свечана сала

1

Наставничка канцеларија

1