20161205_100658Ученици трећег разреда су 5.12.2016. године слушали предавање које се тицало заштите од пожара и детаљно добили информације како треба да поступе уколико дође до пожара, као и то које су мере предострожности како би се исти избегао. Предавање је било занимљиво, потркрепљено сликовитим примерима који су се могли видети на презентацији.