Ученици одељења 3/2 су на једном од часова природе и друштва припремили и презентовали пројекте на тему „Мој крај“. Били су подељени у хетерогене групе и имали задатак да истраже, изврше селекцију прикупљеног материјала, а затим организују и припреме плакате. Излагање група било је интересантно и ученици који су слушали са лакоћом су могли да понове научено на крају часа. Овакав вид учења им је био занимљив, подстакао их на међусобну сарадњу и тимски рад у групи, па су изразили задовољство и жељу да спроведу неко ново истраживање.

IMG_20170914_111419 IMG_20170914_104136 IMG_20170914_102631 IMG_20170914_112316