Поштовани родитељи ,

У прилогу је допис који се односи на остваривање права на бесплатне уџбенике. Потребно је да до 19.02.2021. разредним старешинама доставите податке о ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике и по ком основу. Доказ за остваривање права (потврда из социјалног -уколико сте примаоци новчане помоћи, потврда васпитно-образовне установе о својству ученика, односно студента -за треће дете).

Управа школе

Допис за бесплатне уџбенике Министарства просвете.