Министарство просвете планира да, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, 05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.

Право на бесплатне уџбенике остварују:

Ученици из социјално/материјално угрожених породица/примаоци новчане социјалне помоћи ( доказ о испуњености услова је копија решења о остваривању права на новчану помоћ)
Ученици који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану ИОП1, ИОП2 и ИОП3 (доказ су индив.образ.планови и те податке има школа)
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици којима су потребни прилагођени уџбеници, а не образују се по биндивидуалном образовном плану (увећан фонт, електронски формат, Брајево писмо)
Ученици који су у породици треће и свако наредно дете у систему школовања ( доказ о испуњености услова су потврде образовно-васпитне установе о својству ученика за свако дете (средња школа, факултет), а уколико су сва деца у истој основној школи, потврде нису потребне јер те податке поседује школа).

Потребно је да родитељи ученика одељењским старешинама до 4.04.2023. доставе информацију и потребне доказе.