Школска библиотека је место за стицање нових знања коришћењем књига и савремене образовне технологије. Основна функција школске библиотеке је образовно–васпитна, што подразумева улогу библиотеке у остваривању програмских циљева и задатака основног образовања.

Показатељи остварености васпитно-образовних циљева дефинисани су у оквиру неколико критеријума:уређеност фонда, рад са ученицима, сарадња са наставницима, информационо-документациони рад и културни и јавни рад.

У тежњи да изађе у сусрет свим својим корисницима библиотека ће и даље настојати да има своју активну улогу у васпитно-бразовном процесу.

Пространа и светла, са полицама уредно поређаних књига, смештена на другом спрату наше школе, библиотека представља живо место културних догађања. Своје прве животне кораке библиотека је започела давних педесетих година. Од тих давних педесетих година, библиотека је мењала свој лик, свој простор, непрестално се богатећи књигама. О развијању љубави према књизи, стручној обради и сређивању књижног фонда, неговању лепе речи, информисању о новим насловима, већ 14 годинa брине библиотекар, Радмила Павловић.

Данас, у новом, оплемењеном простору, фондом од 15.500 књига за ученике и 3.800 књига и стручне литературе за наставнике, читаоницом за 50 места, рачунарима, електронском таблом, библиотека је најпривлачнији кутак школе. У њој се одржавају књижевни сусрети, предавања, организују се тематске изложбе везане за разне јубиларне године појединих књижевника, или датуме важне за школу.

Библиотека се често претвори у учионицу у којој ђаци уче како да се служе речницима, правописом, лексиконом, енциклопедијама. У библиотеци пулсира живот школе. До сада је било много, много књижевних вечери, а списак гостију-књижевника био би дуг. Сећамо се давних сусрета на којима су нам били гости: Бранко Ћопић, Десанка Максимовић, Мира Алечковић, Добрица Ерић, Љубивоје Ршумовић, Саша Божовић и многи други.

Сада су нам драги гости: Слободан Станишић, Јасминка Петровић, Игор Коларов, Урош Петровић, Недељко Попадић и многи други истакути писци.

Уз сарадњу библиотекара, професора српског језика, учитеља и деце у библиотеци се смењују разна културна дешавања, на радост свих нас. Мајска песничка сусретања, Такмичење рецитатора; Литерарне вечери, Сусрети са писцима. Као подстицај читању, веомо успешно, већ годинама, се реализује радионица „Читај, обогати себе!. Реализују је ученици библиотечке секције и библиотекар школе, уз пажљиво бирање теме и одељења којима ће бити презентован.

Континуирана је сарадња са библиотекарима градске библиотеке „Вук Караџић. Општински актив библиотекара вредно ради. Иако је пуно радног искуства за нама, семинари помажу да се и даље едукујемо и усавршавамо.

Дан

Радно време библиотеке

Понедељак

12-18

Уторак

08-14

Среда

08-14

Четвртак

12-18

Петак

08-14