Добили смо задатак да направимо играчку. Није било лако јер смо морали да употребимо само оно што смо имали у кући. Ипак смо се снашли и на крају забавили. Ево неких од наших радова.

Ученици четвртог разреда 

IGK 4-3 16    IGK 4-3 15    IGK 4-3 14    IGK 4-3 12IGK 4-3 13

IGK 4-3 11    IGK 4-3 09    IGK 4-3 08