Ученички парламент школе је организовано тело сачињено од ученика- представника завршних разреда основне и средње школе. Надлежности ученичког парламента уређене су чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије. У ОШ Иван Горан Ковачић ученички парламент основан је 2006. године и један је од првих таквих ученичких организација у звездарској општини.

Ученички парламент чине по два члана – представника сваког одељења завршних разреда (VII и VIII разреда) основне школе изабрана од стране одељењске заједнице али су на састанцима присутни и ученици V и VI разреда који такође имају своје представнике. Парламент има председника/председницу кога на почетку сваке школске године бирају чланови парламента школе. Идеја је да се омогући демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. У рад су укључени и наставници – координатори који својим саветима помажу у раду парламента али не учествују у гласању нити непосредно учествују у доношењу одлука парламента о битним питањима и активностима.

Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача и стручних сарадника, обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање, даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору школе о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација, организује и подржава хуманитарне и радне акције у школи и ван ње.

Сваке недеље одржавају се састанци на којима се одлучује о раду и активностима. Врши се и вредновање свега што је урађено у протеклом периоду. Једном месечно се одржавају пројекције филмова или сличне забавне активности.

Ученички парламент наше школе ради по програму који је део Годишњег плана рада школе.

Рад ученичког парламента допринео је:

  • унапређењу комуникације и атмосфере унутар школе,
  • доношењу потребних процедура, механизама, правила по којима се одвија живот и рад у школи,
  • активније учешће ученика у доношењу важних одлука за рад школе.

Током ове школске године планира се наставак започетих активности са обогаћивањем њихових садржаја, на пример прикупљање лименки и пластичних чепова, побољшање услова и комуникације у школи, рад на изградњи мреже ученичких парламената основних школа у окружењу.

Координатори:

  • Миомир Драгаш – директор школе
  • Наташа Јовановић – психолог школе
  • Марина Урошевић – проф. математике
  • Снежана Митровић – родитељ 34

Спиак чланова у школској 2019/2020. години:

  • Председник УП:  Стефан Комненић 84                            
  • Заменик председника УП:  8
  • Записничар УП:  81

 

Одељење Име и презиме ученика Разредни старешина
VII-1 Таја Чуровић, Лазар Васић Наташа Станојковић
VII-2 Љупка Марић, Душан Павловић Ружица Рајковић
VII-3 Мила Петровић, Николина Николић Нина Вукашиновић
VII-4 Тија Славковић, Олга Живановић Небојша Дабић
VIII-1 Игњат Маринковић, Анђелија Јосиповић Мирјана Марковић
VIII-2 Сара Бајровић, Петра Јоунис Ирена Пердух
VIII-3 Николина КОвачић, Михајло Ђорђевић Оливера Томић
VIII-4 Сара Шаранчић, Стефан Комненић Јоца Стојков