Наша основна школа, свакако не оваква какву је данас знамо, основана је 1. јула 1953. године, под прилично бирократским именом Друга основна школа V реона. Са радом је почела 1. септембра 1953. године у згради Ватрограсног дома у Булевару револуције, код Липовог лада. Касније се сели у Јагићеву улицу бр. 5 код Ђерма, па у улицу Ћирила и Методија, у згради друштвено политичких организација.

Име Иван Горан Ковачић добила је 1955. године. У то време је имала 1800 ученика којима је предавало 65 наставника. Пре изградње садашње зграде радило се у тесним и неприкладним просторијама, а настава се одржавала у три смене. Једино грејање су биле пећи бубњаре. Од наставних средстава није било ништа, па је сво школовање тадашњих ђака личило на школовање у Нушићевој Аутобиографији.

У нову школску зграду у Улици Војводе Бране 18а школа је пресељена децембра 1961. године. Број ученика се смањио на нормалу, и почиње ово ново поглавље у историјату школе. Од тада, уз нове и боље услове школа почиње да сакупља признања и награде на свим нивоима и у свим областима од којих је једна од најзначајнијих и највреднијих награда Доситеј Обрадовић која је 1987. године додељена школи, како најбољој школи у Србији.

На челу колектива, на месту руководиоца и директора за све ове године смењивали су се директори који су као добри домаћини настављали тамо где би претходни стали. Први директор је био Живојин Муњић (1953-1957).

« од 2 »