Istrazivacki_radovi_IIIУченици IV-4 одељења су у оквиру наставе Природе и друштва припремили и представили одличне истраживачке радове. Теме су одабрали у договору са учитељицом: Национални паркови и Ретке и угрожене биљне и животињске врсте. Њихов рад и труд је много више од обичног вежбања и утврђивања градива. Ови истраживачки радови су продукт групног облика рада ученика и заслужују све похвале за изузетно квалитетан рад!

 

Istrazivacki_radovi_II Istrazivacki_radovi_I