Liderstvo_nastavnika_001Нашу школу посетили су 17. 09. 2015. године, у оквиру SICI – радионица, европски представници, са темом: „Лидерство наставника у постизању образовних стандарда и исхода учења“. (Били су евалуатори из различитих земаља).

 

 

Liderstvo_nastavnika_002Посета часу одељењa 2/2, на коме је владала креативна и радна атмосфера.

 

 

 

Liderstvo_nastavnika_003Ученици 2/2 у школском дворишту уз помоћ ветра покрећу своје мобиле.