Наша школа је од 2019. године учесник у Међународном пројекту АГОРА – Употреба мобилних апликација у амбијенталној настави. Учесници на овом пројекту поред наше школе су Удружење „СЦИО“, ОШ „Али Нихад Тарлан“ из Турске, и ОШ „Младика“ из Словеније.

Циљеви нашег пројекта су постизање бољих резултата ученика који постају активнији учесници у процесу учења и већи број наставника који у своју методологију укључује амбијенталну наставу и који користе мобилне апликације у својој пракси.

Из нашег искуства у настави, приметили смо да ученици ефикасније уче уз употребу дигиталних материјала и алата, где повезују знање и информације са околином.

Креирање и примена мобилне апликације АГОРА у настави је потпуно нови концепт повезивања информација и околине.

Резултати двогодишњег рада на пројекту недавно су представљени на међународној конференцији у хотелу „Тулип ин“. Организатори конференције били су наша школа и Удружење „СЦИО“. Бавили смо се приказивањем могућности коришћења мобилних апликација у настави, упознавањем са Erasmus+ програмима и представљањем искустава учесника међународних Erasmus+ пројеката.

Конференција је окупила 120 учесника из четири земље, осам предавача, представнике Темпус-а, универзитета, основних школа и друге релевантне актере у образовању. Посебна пажња посвећена је представљању резултата пројекта АГОРА, као једном од примера из праксе. То је уједно била прилика да се размене искуства, склопе нова познанства и договоре будуће сарадње.

konferencija