Да није тешко бити хуман, показали су ученици, родитељи и колектив ОШ „Иван Горан Ковачић“. У хуманитарној акцији која је покренута на последњој седници Савета родитеља, одржаној 9. маја о.г., присутни родитељи-чланови Савета прихватили су предлог Марије Булић, представнице одељења 5/3, о прикупљању новчаних средстава за помоћ породици ученика из овог одељења. Наиме, ради се о породици самохране мајке, са троје деце, која живи од социјалне помоћи, а којој је, због дуга за утрошену електричну енергију, обустављена испорука исте, од новембра месеца 2018.г. Родитељи су се сагласили да се новчана средства прикупе  у оквиру одељенских заједница, на бази добровољног прилога, односно у складу са финансијским могућностима родитеља, а да се потом формира комисија која ће утврдити износ тако прикупљених средстава и извршити уплату, односно измирити доспели дуг за електричну енергију.

Одзив родитеља је био више него добар, па је тако од укупно прикупљених средстава, после извршене уплате дуга за електричну енергију, остао одређени део новца који ће бити употребљен наменски, у новој школској години, за решавање потреба ученика слабијег материјалног статуса.

Велика захвалност за успешно реализовану акцију припада свим родитељима који су се одазвали овом позиву, без чије помоћи и сарадње предметна новчана средства не би била прикупљена, а такође и целом колективу Школе, као и „малим предузетницима“ који су издвојили одређена средства прикупљена од продаје ручно прављених сапуна и осталих производа.

Још једном се показало да „наше мало“ некоме може значити много и да овакав модел помоћи и солидарности треба неговати и примењивати у ситуацијама када је то потребно.