Распоред коришћења свечане сале за пробе

 

  12.12.2016.

   13.12.2016.

 14. 12.2016.

 15.12.2016.

 16.12.2016.

1.

1. -1,2,3,4

 

1. -1,2,3,4

     2.-3

 

2.

1. -1,2,3,4

 

1. -1,2,3,4

 

 

3.

2.-3

 

       2.-1

 

1. -1,2,3,4

4.

2.-4

       2.-1

 

 

1. -1,2,3,4

5.

2.-1

      2.-2

      2.-4

      2.-2

 

6.

 

 

 

Драмска

 секција  2.-1

 

 

 

19. 12.2016.

   20.12.2016.

  21. 12.2016.

 22.12.2016.

  23.12.2016.

1.

 

 

       3.-2      

        2.-3

1. -1,2,3,4

2.

 

        2.-2

       3.-3      

       3.-2      

     2.-4

3.

1. -1,2,3,4

     3.-1      

     2.-1

       2.-2

     2.-3

4.

1. -1,2,3,4

        2.-1

       2.-3

     2.-1

   2.-2

5.

        2.-1

        3.-3      

       2.-4

      3.-1      

 

6.

 

 

 

Драмска

 секција  2.-1

 

 

 

 26.12.2016.

    27.12.2016.

  28. 12.2016.

  29.12.2016.

30. 12.2016.

1.

      2.-2

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

     2.-3

        

     2.-1      

 

 

4.

     2.-4

        2.-1

 

 

 

5.

     2.-1

 

       2.-4

 

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА НОВОГОДИШЊИХ ПРИРЕДБИ

                               26.12.2016.године

     ●17:00 часова  – ученици  2.-3

     ●18:00 часова  – ученици 2.-2

                               27.12.2016.године

     ● 16:30 часова – ученици  3.-1

     ● 18:00 часова – ученици 3.-3

                              28.12.2016.године

     ●17:00 часова  –  ученици 2.-1

     ●18:00 часова  –  ученици  2.-4

                              29.12.2016.године

    ●18:00 часова  –  ученици првог разреда

   

          НОВОГОДИШЊИ БАЗАР

                     29.12.2016.године

                 од 11:30 -15:30 часова