Поштовани,

Због великог интересовања родитеља да упишу своју децу у нашу школу, неопходно је формирање пет одељења првог разреда за школску 2019/2020. годину, Школска управа Београда је сагласна са тим.

Организација рада школе са повећаним бројем ученика и одељења, била је предмет анализе Школског одбора (на седници одржаној 22.05.2019. године), Педагошког колегијума(на седници одржаној 17.05.2019. године),  и Наствничког већа (на седници одржаној 15.05.2019. године). Донесена је  одлука о промени организације  рада школе, тако ће се настава за све ученике од 1-8. разреда одвијати у две смене. О неопходним променама обавештен је Савет родитеља на последњој седници. О распореду смена у школској 2019/2020. години, ученици и родитељи биће благовремено обавештени.

                                                                                                         Управа школе