Ученик или родитељ/законски заступник, има право на увид у тест. Увид у тест омогућава школска комисија. Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ/законски заступник има право да уложи писмени приговор школској комисији у суботу 22.06.2019. која дежура у школи од 8:00 до 13:00. Ако ученик није задовољан са одговором школске комисије за приговоре, има право да уложи приговор окружној комисији. Комисије дају писани одговор родитељу или законском заступнику ученика.

Управа школе