Обавештавају се ученици и родитељи да ће се полагање Завршног испита одржати по следећем распореду:

• Тест из српског језика у среду, 14.06. 2017. године од 9:00 до 11:00 часова
• Тест из математике у четвртак, 15.06.2017. године од 09:00 до 11:00 часова
• Комбиновани тест у петак, 16.06. 2017. године од 09:00 до 11:00 часова

Завршни испит почиње у 9:00 и траје до 11:00 часова. Ученици су у обавези да у школу дођу у 8:15 часова сва три дана одржавања испита. Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9:45 часова и у периоду од 10:45 до 11:00 часова.
Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.
На полагање испита сва три дана, ученици са собом доносе ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем.
На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици доносе следећи прописани прибор: графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.
На испит из математике ученици доносе следећи прописани прибор: графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком, а тек на крају плавом хемијском оловком. Одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком се неће признавати при бодовању.
На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на предвиђено место у школи одложе све осим дозвољеног прибора.
Подсећамо ученике да пре доласка на завршни испит доручкују, јер са собом на полагање могу унети чоколадицу и малу флашу воде.

Директор школе:
Миомир Драгаш