Министарство просвете, науке и технолошког развоја је припремило онлајн доступан ресурс, намењен родитељима деце узраста 6 – 10 и 11 – 14 година- „Одрастање у демократској породици“-приручник за родитеље са одељцима.. Пожељно је да се родитељи упознају са истим приступом на следећи линк https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/