Поштовани родитељи,
Потребно је да се путем мејла обратите одељењском старешини или предметном наставнику ради заказивања термина за отворена врата.  Предметни наставник или одељењски старешина ће вам потврдити термин доласка. Поштујући ову процедуру, спречава се боравак више особа на једном месту и  оптимално се користи ваше и време наставника.