Педагог и психолог школе су стручни сарадници који непосредно прате рад наставника и ученичка достигнућа, тешкоће, потребе, развојне појаве, примереност школских програма и захтева могућностима и способностима ученика, квалитет наставе, процењују ученичке способности, интересовања, умећа, сарађују са наставницима, родитељима и ученицима…


ПЕДАГОГ Кристина Булатовић 


ПСИХОЛОЗИ  Наташа Јовановић и Јована Ћираковић

РАДНО ВРЕМЕ ПП СЛУЖБЕ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА: 8 – 14 ЧАСОВА

ПОПОДНЕВНА СМЕНА: 13 – 19 ЧАСОВА

            РАСПОРЕД РАДА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

Смена Понедељак Уторак Среда Четвртак и петак
08:00-14:00 Кристина Булатовић (педагог) и Јована Ћираковић (педагог) Кристина Булатовић (педагог) и Јована Ћираковић (педагог) Кристина Булатовић (педагог) Наташа Јовановић (психолог) и сваког другог петка Јована Ћираковић (педагог)
13:00-19:00 Наташа Јовановић (психолог) Наташа Јовановић (психолог) Наташа Јовановић (психолог)  Кристина Булатовић (педагог)