Пре подне
• 07:30 – 08:00 дежурство

• 08:00 – 09:00 пријем ученика и слободно време

• 09:00 – 09:35 ужина

• 09:35 – 11:00 израда домаћих задатака и вежбања

• 11:00 – 12:15 слободне активности

• 12:15 ручак

После подне

• 11:30 – 13:00 слободно време

• 13: 00 ручак

• 13:30 – 15:00 израда домаћих задатака и вежбања

• 15:00 – 16:30 слободне активности

• 16:30 – 17:30 дежурство