Одељење Име и презиме oдељенског старешине Напомена Контакт
5-1 Милена Кићовић професор немачког јез. milena.kicovic@skolaigk.edu.rs
5-2 Ирена Пердух професор математике irena.perduh@skolaigk.edu.rs
5-3 Оливера Томић професор енглеског јез. olivera.tomic@skolaigk.edu.rs
5-4 Јоца Стојков професор историје joca.stojkov@skolaigk.edu.rs
6-1 Симонода Радоњић професор ликовне културе simonida.radonjic@skolaigk.edu.rs
6-2 Синиша Борковић професор физичког васпитања sinisa.borkovic@skolaigk.edu.rs
6-3 Оливера Цветковић  професор енглеског јез. olivera.cvetkovic@skolaigk.edu.rs
6-4 Невенка Стефановић професор ТИО nevenka.stefanovic@skolaigk.edu.rs
7-1 Вера Вучићевић професор ТИО vera.vucicevic@skolaigk.edu.rs
7-2 Наташа Табаковић професор физике natasa.tabakovic@skolaigk.edu.rs
7-3 Јелена Поповић професор географије jelena.popovic@skolaigk.edu.rs
7-4 Снежана Костић Hawari професор српског језика snezana.kostic.havari@skolaigk.edu.rs
8-1 Наташа Станојковић професор српског језика natasa.stanojkovic@skolaigk.edu.rs
8-2 Ружица Рајковић професор математике ruzica.rajkovic@skolaigk.edu.rs
8-3 Нина Вукашиновић професор математике nina.vukasinovic@skolaigk.edu.rs
8-4 Небојша Дабић професор ТИО nebojsa.dabic@skolaigk.edu.rs