Одељење Име и презиме oдељенског старешине Напомена Контакт
5-1 Анђелија Радак професор ТИТ andjelija.radak@skolaigk.edu.rs
5-2 Наташа Табаковић професор физике natasa.tabakovic@skolaigk.edu.rs
5-3 Јелена Поповић професор географије jelena.popovic@skolaigk.edu.rs
5-4 Ивана Илић Драгићевић професор немачког језика ivana.ilic.dragicevic@skolaigk.edu.rs
6-1 Нина Вукашиновић професор математике nina.vukasinovic@skolaigk.edu.rs
6-2 Анђелка Мустур професор математике и информатике andjelka.mustur@skolaigk.edu.rs
6-3  Драгана Цукић професор српског језика dragana.cukic@skolaigk.edu.rs
6-4 Небојша Дабић професор ТИТ nebojsa.dabic@skolaigk.edu.rs
6-5 Сања Несторовић професор биологије sanja.nestorovic@skolaigk.edu.rs
7-1 Драгана Бајчета професор руског јез. dragana.bajceta@skolaigk.edu.rs
7-2 Ирена Пердух професор математике irena.perduh@skolaigk.edu.rs
7-3 Оливера Томић професор енглеског јез. olivera.tomic@skolaigk.edu.rs
7-4 Јоца Стојков професор историје joca.stojkov@skolaigk.edu.rs
8-1 Симонода Радоњић професор ликовне културе simonida.radonjic@skolaigk.edu.rs
8-2 Синиша Борковић професор физичког васпитања sinisa.borkovic@skolaigk.edu.rs
8-3 Оливера Цветковић  професор енглеског јез. olivera.cvetkovic@skolaigk.edu.rs
8-4 Невенка Стефановић професор ТИТ nevenka.stefanovic@skolaigk.edu.rs