Водич за основце-сазнај која су твоја професионална интересовања -Националана служба за запошљавање

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/?fbclid=IwAR281pbogQnkZzVfzDnvGkxSe0HDXzCRIXGGviSUgaFGRKDOMebARK8zFgQ