Час

Преподневна смена

Поподневна смена

Звоно за улазак ђака

07:50

13:50

Први наставни час

08:00  08:45

14:00  14:45

Други наставни час

08:50  09:35

14:50  15:35

Трећи наставни час

09:50  10:35

15:50  16:35

Четврти наставни час

10:40  11:25

16:40  17:25

Пети наставни час

11:35  12:20

17:35  18:20

Шести наставни час

12:25  13:10

18:25  19:10

Седми наставни час

13:15 – 14:00

19:15 – 20:00

 

[/fusion_text]