Одељење

Име и презиме наставника

Напомена

Контакт

1-1

Вилоета Новаковић

професор разредне наставе violeta.novakovic@skolaigk.edu.rs
1-2 Сузана Тубић професор разредне наставе suzana.tubic@skolaigk.edu.rs
1-3 Слађана Павићевић професор разредне наставе sladjana.pavicevic@skolaigk.edu.rs
1-4 Маријана Поповић професор разредне наставе marijana.popovic@skolaigk.edu.rs
1-5 Јелена Танасијевић професор разредне наставе jelena.tanasijevic@skolaigk.edu.rs

2-1

Марија Мирковић

професор разредне наставе marija.mirkovic@skolaigk.edu.rs
2-2 Биљана Табаш професор разредне наставе biljana.tabas@skolaigk.edu.rs
2-3 Олгица Вукадиновић професор разредне наставе olgica.vukadinovic@skolaigk.edu.rs
2-4 Катарина Миловановић професор разредне наставе katarina.milovanovic@skolaigk.edu.rs
2-5 Јелена Нешић професор разредне наставе пelena.nesic@skolaigk.edu.rs
3-1 Ивана Томићевић професор разредне наставе ivana.tomicevic@skolaigk.edu.rs
3-2 Зорица Сандић професор разредне наставе zorica.sandic@skolaigk.edu.rs
3-3 Марија Митровић професор разредне наставе marija.mitrovic@skolaigk.edu.rs
3-4 Драгана Аничић професор разредне наставе dragana.anicic@skolaigk.edu.rs
4-1 Свјетлана Ненадић  наставник разредне наставе svjetlana.nenadic@skolaigk.edu.rs
4-2 Душица Мрдак професор разредне наставе dusica.mrdak@skolaigk.edu.rs
4-3 Биљана Антонијевић наставник разредне наставе biljana.antonijevic@skolaigk.edu.rs
4-4 Мира Симић професор разредне наставе mira.simic@skolaigk.edu.rs
4-5 Дражен Новаковић професор разредне наставе drazen.novakovic@skolaigk.edu.rs