Ученици одељења 2/2 су на часовима света око нас усвајали и проширивали знања о саобраћају, безбедном понашању и прелажењу улице, као и правилима понашања у превозним средствима. Како би лакше усвојили ову веома важну област, градиво смо повезали и са другим предметима па су на часу музичке културе слушали песму ,,Семафор“, а на часовима ликовне културе и пројектне наставе правили макете раскрснице водећи рачуна о свим учесницима у саобраћају као и начину регулисања саобраћаја. Овакав вид наставе допринео је да ученици развијајући креативност лакше усвоје и примене научено.

image4 (1) 20201202_012859